VlinderkrachtXL is een onderwijsadviesbureau op het gebied van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. VlinderkrachtXL is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafde kinderen denken en leren vaak op een andere manier, helaas lopen veel hoogbegaafde leerlingen vast in het reguliere onderwijs. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. Om dit te voorkomen of te veranderen biedt VlinderkrachtXL begeleiding aan zowel scholen, kinderen als ouders.

Voor veel scholen zijn kinderen met een meer dan gemiddelde intelligentie nog een uitdaging om ook daar passend onderwijs voor te vinden. VlinderkrachtXL begeleidt scholen bij het vinden van zowel een theoretisch als een praktisch kader dat hen in staat stelt deze leerlingen op een positieve manier te begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten.

Ieder kind is uniek. Daarom biedt VlinderkrachtXL voor ieder kind begeleiding op maat. De zorg om (weer) gelukkig te worden met zichzelf en/of hun omgeving is de basis van waaruit VlinderkrachtXL werkt.
Soms is hoogbegaafdheid (nog) niet helemaal zichtbaar.  Om in aanmerking te komen voor begeleiding is dat ook niet nodig. Samen zoeken we naar het juiste pad dat bewandeld moet worden.

Hoe vreemd het ook klinkt: een talentvol kind heeft soms ook problemen. Ouders kunnen dat ervaren zowel thuis, op school of/en in de verdere omgeving van hun kind. Voor ouders biedt VlinderkrachtXL daarom een luisterend oor en desgevraagd advies over de verdere begeleiding van hun kind.

VlinderkrachtXL verzorgt onder andere:

  • workshops en informatieavonden voor scholen
  • workshops en informatieavonden voor ouders
  • cursussen en trainingen voor (meer- en hoogbegaafde) kinderen
  • begeleiding bij het opstellen van beleids- en handelingsplannen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid

VlinderkrachtXL maakt zowel in haar aanbod als in haar begeleiding gebruik van wetenschappelijke theorieën over hoogbegaafdheid. Deze kennis vormt de basis voor de begeleiding van scholen of individuele leerkrachten en is de sturende factor bij de hulpverlening aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

Vanwaar de naam VlinderkrachtXL?

Vlinder staat voor de kwetsbaarheid van onze kinderen of leerlingen,
Kracht voor het ontwikkelen van een krachtige persoonlijkheid en
XL voor het grote talent dat zij in potentie hebben.

De inspiratie voor deze naam is gehaald uit het verhaal van de vlinder:

Op een dag verscheen er een kleine opening in een cocon. Een man zat uren te kijken hoe de vlinder zijn lijf door de kleine opening probeerde te worstelen.

Op een gegeven moment leek het of de vlinder geen vooruitgang meer boekte. Het leek of hij niet verder kon dan hij gekomen was.

De man besloot de vlinder te helpen: hij pakte een schaar en opende de cocon. De vlinder kwam er nu een stuk makkelijker uit. Maar de vlinder had een verweerd lijf. Hij was klein, met verschrompelde vleugels.

De man bleef kijken want hij verwachtte dat de vleugels zich elk moment zouden openen en groter en steviger zouden worden zodat ze het lijf konden dragen.

ER GEBEURDE NIETS! 
Integendeel, de vlinder leefde zijn leven al strompelend. Hij kon zich slechts bewegen met zijn verweerde en verschrompelde vleugels. Hij heeft nooit kunnen vliegen.

De man was vol liefde en goede bedoelingen, maar begreep niet dat de kleine opening in de cocon en de worsteling van de vlinder om er uit te komen, de natuurlijke weg was om het vocht vanuit het lijf in de vleugels te persen, zodat hij gereed zou zijn om te vliegen zodra hij de cocon had verlaten.

Soms zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in het leven. Als we ons leven zonder obstakels zouden leven zouden we kreupel raken. We zouden niet zo sterk zijn als we moeten zijn. We zouden nooit kunnen vliegen...

Onze meer- en hoogbegaafde kinderen / leerlingen hebben een extra grote uitdaging nodig om te kunnen groeien. Heel liefdevol moeten wij ze dat gunnen!