Cursus creatief denken voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Groepstraining voor basisschoolkinderen (maximaal 8 kinderen)

Duur: 6 maal 1 uur

Beschrijving:
Creatieve vaardigheden stellen kinderen in staat om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden, problemen op te lossen en kansen te zien en te benutten. In 6 bijeenkomsten van een uur leert het kind op actieve wijze verschillende creatieve vaardigheden:

 • creatief waarnemen
 • flexibel associëren
 • oordelen uitstellen
 • overeenkomsten zoeken
 • alternatieven bedenken
 • dingen verbeelden
Gepubliceerd in Kind

Individueel begeleidingstraject

Een traject van 8 bijeenkomsten van 50 minuten waarbij we werken aan een sterkere persoonlijkheid en/of andere problematiek zoals onderpresteren werken.
Steeds gerelateerd aan een van onderstaande problematieken. Het is altijd een traject op maat wat gemaakt wordt na de intake.

 •    Onderpresteren
 •    Leren leren
 •    Versterken van executieve functies
 •    Faalangstreductie-training
 •    Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen (mindsettraining)
 •    Omgaan met ‘zich anders voelen’

Het traject bestaat uit

 • Intakegesprek met ouders/verzorgers
 • Opstellen individueel handelingsplan
 • Voorbereiding en verslaglegging van de 8 bijeenkomsten
 • Benodigde materialen
 • Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
 • Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
 • Evaluatiegesprek met ouders
 • Eventueel adviesgesprek school
Gepubliceerd in Kind

Leren stellen van hogere denkorde-vragen

Groepstraining voor basisschoolleerlingen

Duur: 5x 1 uur

Beschrijving:
In het hedendaagse lesprogramma doen de vragen en opdrachten met name een beroep op de lagere orde denkvaardigheden: Kun je onthouden wat er staat, begrijp je de som, pas je die grammatica regel ook in een andere zin toe. Dat er niet meer hogere orde denkvragen en opdrachten in de lesmethodes aanwezig zijn is erg jammer… vooral voor de (hoog)begaafde leerling! In deze cursus zetten we materiaal in waarbij (hoog)begaafde leerlingen leren om zélf ‘hogere orde denkvragen en opdrachten’ te formuleren. De leerlingen stellen hun eigen hogere orde denkvragen, gebruik makend van verschillende materialen die horen bij uiteenlopende werkvormen. Binnen korte tijd verzinnen de leerlingen een grote hoeveelheid interessante onderzoeksvragen over een zelfgekozen of een aangegeven onderwerp!

Gepubliceerd in Kind

Leren mindmappen

Groepstraining voor basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 en eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs. (minimaal vier, maximaal 8 leerlingen per groep).

Duur: 6x 1 uur

Beschrijving:
Een mindmap is een krachtig hulpmiddel bij het structureren en onthouden van informatie. Het is bij uitstek geschikt voor leervakken als geschiedenis en ‘Science’ of het ontwerpen van een spreekbeurt of een werkstuk. Hoogbegaafde leerlingen hebben daarnaast vaak moeite, niet zozeer met het verzámelen van de kennis van het onderwerp, maar veel meer met het structureren van al die kennis om zo tot een goed eindproduct te komen. Kinderen wordt geleerd in deze cursus hoe je een mindmap maakt en wat het hen oplevert.

Gepubliceerd in Kind

Leren stellen van hogere denkorde-vragen

Lessen met Bloom

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
In het hedendaagse lesprogramma doen de vragen en opdrachten met name een beroep op de lagere orde denkvaardigheden: Kun je onthouden wat er staat, begrijp je de som, pas je die grammaticaregel ook in een andere zin toe? Dat er niet meer hogere orde denkvragen en opdrachten in de lesmethodes aanwezig zijn is erg jammer… vooral voor de (hoog)begaafde leerling! In deze cursus laten we materiaal zien waarmee (hoog)begaafde leerlingen leren om zélf ‘hogere orde denkvragen en opdrachten’ te formuleren. Tijdens de workshop gaan we dat ook zelf uitproberen. U zult merken dat op een betrekkelijk eenvoudige wijze leerlingen uitgedaagd kunnen worden om met hogere orde denkvragen aan de slag te gaan.

Leren mindmappen

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Een mindmap is een krachtig hulpmiddel bij het structureren en onthouden van informatie. Het is bij uitstek geschikt voor leervakken als geschiedenis en ‘Science’ of het ontwerpen van een spreekbeurt of een werkstuk. Hoogbegaafde leerlingen hebben daarnaast vaak moeite, niet zozeer met het verzámelen van de kennis van het onderwerp, maar veel meer met het structureren van al die kennis om zo tot een goed eindproduct te komen. Deze cursus geeft inzicht hoe je een mindmap maakt en wat het kan opleveren. Na afloop heeft u als leerkracht een prachtig middel in handen om met de kinderen in de klas aan de slag te gaan.

Meer- en hoogbegaafdheid: signaleren en diagnosticeren

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
De weg naar passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen begint met signaleren en diagnosticeren. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de specifieke kenmerken die bij deze doelgroep horen, zodat u hen vaker en sneller als zodanig zult herkennen. Daarnaast krijgt u uitleg over de verschillende instrumenten die er op dit gebied op de markt zijn en leert u deze effectief gebruiken.

Meer- en hoogbegaafdheid: compacten en verrijken

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan een aangepast leerstofaanbod. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het indikken van de reguliere lesstof (compacten) en het aanbieden van uitdagende opdrachten op hun eigen niveau (verrijken). Deze workshop gaat in op de manieren waarop methode gebonden lessen kunnen worden gecompact. Daarnaast maakt u kennis met verschillende verrijkingsmaterialen en de criteria waaraan deze materialen moeten voldoen.

Onderpresteren

Informatieavond

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Sommige (hoog)begaafde kinderen presteren op school lager dan op grond van de aanleg verwacht mag worden. Dit wordt onderpresteren genoemd.
Andere (hoog)begaafde kinderen hoeven nauwelijks moeite te doen voor hun schoolwerk, zijn perfectionistisch waardoor ze geen (cognitieve) risico’s nemen of vallen niet op en hebben moeite zichzelf te zijn in een gemiddelde groep. Dit zijn kinderen die risico lopen op onderpresteren.
Op deze informatieavond gaan we dieper in op de vormen van onderpresteren
En bekijken we wat we als ouder of als leerkracht eraan kunnen doen om dit proces te keren.

Mindset: de basis voor talentontwikkeling

Workshop/ informatieavond

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Tijdens deze workshop wordt inzicht gegeven in de mindsettheorie van Carol Dweck. Mindset vormt onmiskenbaar de basis van talentontwikkeling. De manier waarop kinderen en jongeren hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de ontwikkeling die ze doormaken. Een ‘groei mindset’ die zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen is onmisbaar voor het ontwikkelen van talenten. Volwassenen hebben grote invloed op de mindset die kinderen en jongeren ontwikkelen. Tijdens deze workshop krijgt u handvatten ten aanzien van het stimuleren en bekrachtigen van een positieve mindset bij leerlingen en kinderen (en uzelf!).