Cursus creatief denken voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Groepstraining voor basisschoolkinderen (maximaal 8 kinderen)

Duur: 6 maal 1 uur

Beschrijving:
Creatieve vaardigheden stellen kinderen in staat om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden, problemen op te lossen en kansen te zien en te benutten. In 6 bijeenkomsten van een uur leert het kind op actieve wijze verschillende creatieve vaardigheden:

 • creatief waarnemen
 • flexibel associëren
 • oordelen uitstellen
 • overeenkomsten zoeken
 • alternatieven bedenken
 • dingen verbeelden
Gepubliceerd in Kind

Individueel begeleidingstraject

Een traject van 8 bijeenkomsten van 50 minuten waarbij we werken aan een sterkere persoonlijkheid en/of andere problematiek zoals onderpresteren werken.
Steeds gerelateerd aan een van onderstaande problematieken. Het is altijd een traject op maat wat gemaakt wordt na de intake.

 •    Onderpresteren
 •    Leren leren
 •    Versterken van executieve functies
 •    Faalangstreductie-training
 •    Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen (mindsettraining)
 •    Omgaan met ‘zich anders voelen’

Het traject bestaat uit

 • Intakegesprek met ouders/verzorgers
 • Opstellen individueel handelingsplan
 • Voorbereiding en verslaglegging van de 8 bijeenkomsten
 • Benodigde materialen
 • Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
 • Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
 • Evaluatiegesprek met ouders
 • Eventueel adviesgesprek school
Gepubliceerd in Kind

Leren stellen van hogere denkorde-vragen

Groepstraining voor basisschoolleerlingen

Duur: 5x 1 uur

Beschrijving:
In het hedendaagse lesprogramma doen de vragen en opdrachten met name een beroep op de lagere orde denkvaardigheden: Kun je onthouden wat er staat, begrijp je de som, pas je die grammatica regel ook in een andere zin toe. Dat er niet meer hogere orde denkvragen en opdrachten in de lesmethodes aanwezig zijn is erg jammer… vooral voor de (hoog)begaafde leerling! In deze cursus zetten we materiaal in waarbij (hoog)begaafde leerlingen leren om zélf ‘hogere orde denkvragen en opdrachten’ te formuleren. De leerlingen stellen hun eigen hogere orde denkvragen, gebruik makend van verschillende materialen die horen bij uiteenlopende werkvormen. Binnen korte tijd verzinnen de leerlingen een grote hoeveelheid interessante onderzoeksvragen over een zelfgekozen of een aangegeven onderwerp!

Gepubliceerd in Kind

Leren mindmappen

Groepstraining voor basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 en eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs. (minimaal vier, maximaal 8 leerlingen per groep).

Duur: 6x 1 uur

Beschrijving:
Een mindmap is een krachtig hulpmiddel bij het structureren en onthouden van informatie. Het is bij uitstek geschikt voor leervakken als geschiedenis en ‘Science’ of het ontwerpen van een spreekbeurt of een werkstuk. Hoogbegaafde leerlingen hebben daarnaast vaak moeite, niet zozeer met het verzámelen van de kennis van het onderwerp, maar veel meer met het structureren van al die kennis om zo tot een goed eindproduct te komen. Kinderen wordt geleerd in deze cursus hoe je een mindmap maakt en wat het hen oplevert.

Gepubliceerd in Kind