Logo Kwaliteitsregister

Onderpresteren

Informatieavond

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Sommige (hoog)begaafde kinderen presteren op school lager dan op grond van de aanleg verwacht mag worden. Dit wordt onderpresteren genoemd.
Andere (hoog)begaafde kinderen hoeven nauwelijks moeite te doen voor hun schoolwerk, zijn perfectionistisch waardoor ze geen (cognitieve) risico’s nemen of vallen niet op en hebben moeite zichzelf te zijn in een gemiddelde groep. Dit zijn kinderen die risico lopen op onderpresteren.
Op deze informatieavond gaan we dieper in op de vormen van onderpresteren
En bekijken we wat we als ouder of als leerkracht eraan kunnen doen om dit proces te keren.

Logo Kwaliteitsregister

Mindset: de basis voor talentontwikkeling

Workshop/ informatieavond

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Tijdens deze workshop wordt inzicht gegeven in de mindsettheorie van Carol Dweck. Mindset vormt onmiskenbaar de basis van talentontwikkeling. De manier waarop kinderen en jongeren hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de ontwikkeling die ze doormaken. Een ‘groei mindset’ die zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen is onmisbaar voor het ontwikkelen van talenten. Volwassenen hebben grote invloed op de mindset die kinderen en jongeren ontwikkelen. Tijdens deze workshop krijgt u handvatten ten aanzien van het stimuleren en bekrachtigen van een positieve mindset bij leerlingen en kinderen (en uzelf!).