Individueel begeleidingstraject

Een traject van 8 bijeenkomsten van 50 minuten waarbij we werken aan een sterkere persoonlijkheid en/of andere problematiek zoals onderpresteren werken.
Steeds gerelateerd aan een van onderstaande problematieken. Het is altijd een traject op maat wat gemaakt wordt na de intake.

 •    Onderpresteren
 •    Leren leren
 •    Versterken van executieve functies
 •    Faalangstreductie-training
 •    Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen (mindsettraining)
 •    Omgaan met ‘zich anders voelen’

Het traject bestaat uit

 • Intakegesprek met ouders/verzorgers
 • Opstellen individueel handelingsplan
 • Voorbereiding en verslaglegging van de 8 bijeenkomsten
 • Benodigde materialen
 • Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
 • Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
 • Evaluatiegesprek met ouders
 • Eventueel adviesgesprek school
Gepubliceerd in Kind