Meer- en hoogbegaafdheid: compacten en verrijken

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan een aangepast leerstofaanbod. Dit kan gerealiseerd worden door middel van het indikken van de reguliere lesstof (compacten) en het aanbieden van uitdagende opdrachten op hun eigen niveau (verrijken). Deze workshop gaat in op de manieren waarop methode gebonden lessen kunnen worden gecompact. Daarnaast maakt u kennis met verschillende verrijkingsmaterialen en de criteria waaraan deze materialen moeten voldoen.