Onderpresteren

Informatieavond

Duur: 1,5 uur

Beschrijving:
Sommige (hoog)begaafde kinderen presteren op school lager dan op grond van de aanleg verwacht mag worden. Dit wordt onderpresteren genoemd.
Andere (hoog)begaafde kinderen hoeven nauwelijks moeite te doen voor hun schoolwerk, zijn perfectionistisch waardoor ze geen (cognitieve) risico’s nemen of vallen niet op en hebben moeite zichzelf te zijn in een gemiddelde groep. Dit zijn kinderen die risico lopen op onderpresteren.
Op deze informatieavond gaan we dieper in op de vormen van onderpresteren
En bekijken we wat we als ouder of als leerkracht eraan kunnen doen om dit proces te keren.