Tarieven

Basispakket    (met ingang van 1 augustus 2023)

  •  Intakegesprek met ouder(s) en kind
  •  Opstellen individueel handelingsplan
  •  Voorbereiding en verslaglegging
  •  Benodigde materialen
  •  Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
  •  Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
  •  Evaluatiegesprek met ouder(s)

€   1.000,00

Informatief gesprek ouder(s)
uurtarief

€     75,00

Workshops / informatieavonden

€     220,00

Begeleiding voor kinderen / jongeren
uurtarief inclusief verslaglegging

€     75,00

Begeleiding voor scholen
uurtarief

€     90,00

Teamvoorlichting op scholen
uurtarief

€     180,00

 Diverse trainingen voor IB-ers, leerkrachten en ouders:
 Inhoud, afstemming en prijs in overleg

Voor individuele begeleiding is geen algemene vergoeding te verkrijgen. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen via de belasting, ziektekostenverzekeraar, leerling gebonden financiering of persoonsgebonden budget. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan.