Wie ben ik?

Mijn naam is Dea Steen-van Oosterhout en de oprichter van VlinderkrachtXL.

Ik ben gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en heb zowel persoonlijk als praktisch en theoretisch veel ervaring met deze doelgroep.

Naast een zeer ruime ervaring in het basisonderwijs, heb ik me de laatste jaren volop beziggehouden met begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in het regulier primair onderwijs.
Dat praktiseer ik als leerkracht op Basisschool Het Karregat op de afdeling Omnio. Een afdeling waar fulltime basisonderwijs voor uitsluitend hoogbegaafde kinderen prachtig gestalte krijgt. Omnio heeft per 1 augustus 2017 vier groepen met in totaal 80 leerlingen.
Ook maak ik 1 dag per week deel uit van de Expertisedienst van Salto waarbij ik als specialist hoogbegaafdheid ondersteuning geef aan alle Salto-scholen in Eindhoven. Daarnaast bied ik ondersteuning via mijn eigen bedrijf VlinderkrachtXL.

Als begeleider hoogbegaafdheid ondersteun en adviseer ik leerkrachten bij het creëren van een passend onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Ook begeleid ik scholen bij het vastleggen, implementeren en evalueren van beleidsplannen meer- en hoogbegaafdheid en draag ik bij aan de professionalisering van leerkrachten door het geven van teamvoorlichting.
Via VlinderkrachtXL  coach ik kinderen en ouders bij problematieken die te maken hebben met hoogbegaafdheid en kunnen scholen buiten Salto mij om hulp vragen.

Opleidingen

 • Gevorderde opleiding talentbegeleider Novilo
 • Master SEN (Special Educational Needs) Specialist Hoogbegaafdheid
 • CTO&Counseling, coachen als instrument
 • Schoolleiderscursus "Schoolleider in een lerende organisatie"
 • Montessoriopleiding: 1e jaar
 • Magistrum Middenmanagement
 • Pabo

Werkervaring

 • Leerkracht OMNIO (2010-heden)
  Fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen
  http://www.bs-karregat.nl/nl/omnio/omnio
 • Werkzaam bij Expertisedienst Salto (augustus 2016-heden)
  als specialist hoogbegaafdheid
 • Eigenaar en oprichter van VlinderkrachtXL (2009-heden)
 • Plusklas Kikidio in Veldhoven (2010)
  leerkracht
 • Montessoribasisschool de Trinoom in Eindhoven (2005-2010)
  Leerkracht, bouwcoördinator en begeleider meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • Basisschool de Berckacker in Veldhoven (1978-2005)
  Leerkracht, adjunct-directeur en bouwcoördinator